Term Dates

2017
Term 1 Dates: January 21 – April 1 (no training February 18)
Term 2 Dates: April 29 – June 24
Term 3 Dates: July 29 – September 30
Term 4 Dates: October 21 – December 16